Informació Plenari ordinari 26 de gener de 2012

Plenari Ordinari: 26 de GENER de 2012:
ORDRE DEL DIA:
1). Aprovació acta sessió anterior.
1.1. Acta sessió ordinària celebrada el dia 25 d’octubre de 2011
1.2 Acta sessió extraordinària celebrada el dia 28 de Novembre de 2011
Resposta Bloc: Sí
2.) Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i/o vies públiques, reserva de via pública per a aparcament exclusiu, per a càrrega i descàrrega de mercaderies i materials i accés a immobles.
Resposta Bloc: Preguntem quines modificacions ha tingut l’ordenança per tornar-la a presentar a la seua aprovació i si és retroactiva l’ordenança? Ens diuen que l’únic que s’ha fet és modificar un article per la possibilitat d’un gual de color blau. Finalment votem que SI
3.) Aprovació de la sol•licitud a la Conselleria d’Educació de les ajudes per a l’educació de persones adultes.
Vot del Bloc: Si
4.) Assumptes d’urgència , si és el cas. Tractem el tema de la sol•licitud per part d’alguns bars d’obtindre permís per posar carpes i que la gent puga fumar. S’estableix un pagament de 8 euros/ m2
5.) Decrets d’alcaldia
6.)) Preguntes:
PREGUNTES DEL BLOC
1) Voreres.- Fa temps que s’estan arreglant o modificant les voreres del poble, suposem que amb diners públics.
-¿ Perquè, des de fa temps, no s’ha exigit, als propietaris de la casa de l’Hort de Sant Pere i als del costat , a acabar la vorera , ja que són ells qui s’han de fer càrrec de l’obra?
Resposta Sr. Alcalde Se li va exigir al propietari, encara que no ha contestat .Sobre el manteniment de les voreres i l’asfalt em va respondre que jo què pensava, que naturalment a l’ Ajuntament

2) Obres C/Nou nº7.- Al Plenari del 31-11-06 ,a proposta del constructor Sr. Oliver Jimenez San Andrés, el PSOE de L’Alqueria va aprovar que tot el terreny de davant del nº7 del C/ Nou fora de domini públic per realitzar unes obres (a càrrec del constructor) que el sr. Batlle “considerava interessants pel poble” . Això es va fer possible gràcies a una modificació urgent del P.G.O.U. el 25-1-07.
a -¿Quan pensa fer complir el que va aprovar el Ple de L’Ajuntament de L’Alqueria?
Resposta Sr. Alcalde Quan l’ empresa venga algun pis i si l’ empresa no quebra
b-Estem veient, des de fa uns mesos, que des de l’edifici de l’Ajuntament està donant-se-li la llum per acabar eixa obra.
Resposta Sr. Alcalde :Comenta que la llum que té és un llum d´obra que no està donant-la l’Ajuntament
c -¿Actualment, és el mateix propietari que va començar l’obra o és un altre?
Jose Guerrero fa un incís i comenta que creu que la finca ja és propietat del Banc, ( Caixa Popular) perquè l’empresa esta pràcticament en “quiebra”
-¿El canvi de propietari pot afectar a l’execució de l’acord plenari?
-¿En aquest cas l’acord plenari pot prescriure?

3)Polígon En l’ entrevista que el Sr. Batlle va concedir al “Liante” el 13-10-11 vostè va dir “el polígon està acabat,sols falta la llum”
a- Sabem que encara hi ha gent treballant, aleshores, no són certes eixes informacions al respecte?.
b- El plenari va concedir una prorroga de 10 mesos per acabar el polígon (i vostè va fer responsable a Iberdrola de no estar acabat) .
-¿quan s’acaba la prorroga, si no s’ha acabat ja?
-¿i aquesta vegada qui és el responsable de que encara no estiga acabat?
c-Per altra banda , té constància de que hi haja alguna empresa interessada en instal•lar-se?
Resposta Sr. Alcalde: Teòricament estan fent feines d’ arreglaments de llums i arreglament d’ algunes voreres, ja que hi ha llum que és interna del polígon i llum pública que només fan tirar la línia de dins del poble. Al respecte de si hi ha alguna empresa interessada sap que abans hi havia una però que no va fructificar. Considera que l´Ajuntament només té el 10% dels terrenys i que ell no és el que té que negociar-ho.

4)Cavallons :El Ministeri de Foment va dictar una normativa sobre cavallons, aprovada el 31-10-08,en la que donava fins el 31-10-10 de termini per adaptar els cavallons existents a les vies públiques, a la nova normativa .
-¿Perquè continuem tenint uns cavallons considerats il•legals en el poble?
-¿El ser il•legals fa, que davant de qualsevol accident produït damunt d’ells o a causa d’ells siga sempre responsable l’Ajuntament?
Resposta Sr. Alcalde: Considere que els “badens” són totalment legals, ja que ell va demanar claríssimament que li passaren les mesures que estaven estipulades a governació ( o algo així), quan li comente que pense que els de l´Avinguda si que ho són em diu que eixos segur que no.
5) Mancomunar serveis .-Pareix ser que ara, per desgràcia, són temps de retallades i, per sort, d’ unificar serveis. Si segons vostè (quan es va reunir amb el subdelegat del Govern) l’ unificar o mancomunar la Policia local amb la de Rafelcofer es feia per “millorar la vigilància, abaratir els costos i augmentar l’ efectivitat “. Nosaltres no entenem per què encara avui no està mancomunat aquest servei i altres aprovats també per moció en aquest Ajuntament.
-¿Pot explicar-nos a que és degut aquest PARÓ en mancomunar serveis si tan positiu és per a nosaltres?.
Resposta Sr. Alcalde: Al respecte confirma que sap que se li va enviar a Serafí Castellano, però que este no ha contestat , i que l´alcaldessa de Rafelcofer ha demanat una entrevista personal amb ell.
6)Contenidors.-Ara que els canvis de vehicles són anuals
-¿Per què els contenidors dels carrers Nou i Blasco Ibañez no es canvien a la mateixa mà per fer més transitables eixos carrers?
Resposta Sr. Alcalde: Prendrà nota. Pel que fa als del c/ Esperança comenta que en teoria allà anaven uns contenidors soterrats, però que creuen unes canonades per baix i que miraran de fer alguna cosa per arreglar-ho.

7) Agenda 21.-Ja que ens és impossible a alguns membres de L’AGENDA 21 fer que es convoque aquest fòrum de participació ciutadana i ja que correspon a un membre de l’administració local PER LLEI exercir de Secretari/a de l’AGENDA 21 (una de les funcions és notificar als seus membres la convocatòria).
-¿Hi ha alguna possibilitat i sobre tot VOLUNTAT de que l’ AGENDA 21 torne a funcionar?
Resposta Sr. Alcalde: Comenta que traslladarà a la Presidenta la petició, que a l´Ajuntament no li correspon. Fa un discurs sobre com s´obri l´Agenda 21 , ja que es feia necessària per aconseguir uns fons que venien de Europa i hi havia que muntar-la.
-¿Cada quan de temps s’han de renovar els seus membres ? Diu que no ho sap.
8)Neteja.- Quasi 20 dies després de la cavalcada de Reis trobem a l´altura del c/ Esperança confetis i serpentines de la dita cavalcada a més de brosses entre taulells,…. Que no funciona el servei de neteja?
Marisa comenta, fora de plenari, que ara mateix sols hi ha una treballadora encarregada de la neteja del poble i la pobre va boja.
9)Gandia –bici. Al Plenari corresponent al 28 de juliol del 2011 vostè va dir que no anavem a adherir-nos al servei de bicicletes de Gandia conegut com Gandi-Bici, perquè aquest servei es trobava en via morta amb l´entrada d´un nou govern al consistori gandià. Han passat quasi 6 mesos i veiem com encara aquest servei funciona i inclòs s’ha renovat, a més, veiem com altres poblacions s´han adherit (per exemple Bellreguard). Quina és la postura de vostè i del seu grup? La idea és adherir-se o no?.
Resposta Sr. Alcalde: Diu que ell ho va comentar perquè Torró ho va dir, però amb el temps ja veieu . Ha demanat una subvenció i amb Palmera han decidit adherir-se.Pensa que en Palmera hi haurà 5 o 6 i en L´Alqueria unes 8 o 9.

10) L’ Escoleta: Sabem que en els últims temps han hagut canvis entre el personal, amb entrada de noves persones. Com s´ha fet la selecció d´aquest nou personal? Perquè no hem vist que s´haja fet pública aquesta oferta, amb el menyspreu que suposa per a altra gent interessada . .
Resposta Sr. Alcalde: Diu que es fa mitjançant el Servef. En aquest cas, es va demanar a l’ INEM les persones de l´Alqueria amb la diplomatura de mestra d’ infantil, acabada estaven apuntades.La persona va ser agafada perquè entre les disponibles hi havia una persona que no ho tenia acabat i l´altra no vivia al poble.

11)Modificació nº10 perquè no va passar per Plenari?
. La secretària comenta que hi ha modificacions que corresponen al Plenari perquè són suplements de crèdit i altres que no són competències del Plenari i si de l´Alcaldia.
12) Decret de Liquidació Bar del Camp de futbol :
Resposta Sr. Alcalde: Pel que fa açò és fa la lectura per poder gestionar-ho amb les persones responsables del Bar.
13) Factures ICO:
Resposta Sr. Alcalde: Diu que al Plenari anterior, ja es va comentar a que anaven a destinar-se eixos diners provinents d’un préstec ICO.
14) Obres del parc jardí oest: Què fan els treballadors allà?….
Comenta que els treballadors són d’ EGEVASA canviant els contenidors
15) Tema Wifi: Vostè va comentar que per millorar la xarxa de comunicació de wifi, s´incorporarien noves senyals, ja que la xarxa municipal no arribava en bones condicions. Seguim sense vore millores i el servei no funciona. Té pensada alguna solució?
Resposta Sr. Alcalde: S´ha millorat però per a que arriben en plenes condicions a les cases, els propietaris han de col.locar-se una antena receptiva per poder fer que la senyal arribe millor.
16) Decrets Roscris Beniopa:
Resposta Sr. Alcalde: Grans empreses de residus i és un procés per reclamar, ja que no volia pagar el que, en teoria, li corresponia.

PREGUNTES DEL PP:
1) Sobre llums camp de futbol, Jose Guerrero li comenta que si passa alguna cosa amb les bombetes , ja que comenta que a partir de certes hores hi ha zones del camp que no es visualitzen be. Comenta si es podrien modificar algunes per envers de senyalar el parking enfonquen el centre del camp i que per exemple quan es gasten, que és en festes, es tornara a modificar.
Gustavo Frasquet comenta que ho miraran però si és per la força és perquè es van fundir unes bombetes ,que són especials, i per això han tardat tant a canviar-se.
2) Mancomunitat: Jose Guerrero pregunta per l ‘estat de la Mancomunitat
Resposta Sr. Alcalde: comenta que està a punt de morir ja que pel que li deu la Generalitat ,1.200.000 euros, la Mancomunitat deu 190.000 euros a proveïdors, deu 3 mesos de SS i una paga extra amb una pòlissa de crèdit de 200.000 euros vençuda. Comenta que el PP de Gandia no vol pagar el que li correspon que són 30.000 euros, i que la Generalitat històricament ha obviat servicis que li corresponien a ells, assumint-los la Mancomunitat i els diferents municipis.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *