Plenari ordinari 26 d’abril 2012: Preguntes del BLOC i respostes del senyor alcalde

 Ordre del DIA:

1. Aprovació acta sessió anterior.

-1.1 – Acta sessió ordinària celebrada el dia 26 de gener de 2012

1.2- Acta sessió extraordinària celebrada el dia 20 de febrer de 2012

1.3-  Acta sessió extraordinària  celebrada el dia 30 de març de 2012

La nostra resposta es un sí però demanem que en les respostes de les actes s´informe un poc més sobre els temes i les contestacions siguen més extenses i explicatives, no ens val que en les actes pose. “ l’alcalde li explica el tema”

2. Elecció Jutge de pau titular i substitut.  S´explica que el anterior jutge de pau, ja no hi vol ser i que només s´han presentat dos candidates  Mª Pilar Gonzalez Escrivà i Elvira Gonzàlez Escrivà), no són germanes el Ajuntament decideix que Mª Pilar té més experiència i que per tant ho pot dur millor.

3. Ratificar resolució de l´alcaldia de data 5 de març de 2012 sobre personificació jurídica per al recurs de cassació interposat per Frutas Gragon S.L, Agroviam S.A.T y Vicente Gonzalez Marí contra sentència del tribunal superior de justícia nº 2724 de data 23 de novembre de 2011. La nostra resposta es Sí. En aquest punt ens expliquen que pràcticament no farà falta perquè els propietaris no es presentaran com acusació i per tant davant dels rumors extesos pel poble l’alcalde informa que dels 2 judicis un el de Madrid al qual devíem de ratificar la personificació, ja no es farà i en queda un altre que esta recorrit pels propietaris al Tribunal Superior de Justícia de València.

4 Aprovació de la modificació de l´ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.  S´Explica que s´ha volgut actualitzar els preus només amb les pujades del IPC, que no havien sigut actualitzades durant temps, així la nostra resposta es sí

5.  Adhesió al Conveni de col·laboració entre la AEAT y el FEMP en matèria d´intercanvi d´informació tributaria i col·laboració en la gestió recaptatòria. Nosaltres preguntem: En que ens repercuteix aquesta adhesió. Ens està passant un document del 2003. O ens adherim ara a un conveni de fa 9 anys? I si es així per quina raó? La raó que descriu els govern local és que ens serviria per a l´intercanvi de dades i fitxers, ja que abans faltava comunicació. A la resposta de perquè és ara quan es firma el conveni, es comenta que es quan ens arriba i no és un document del 2003 si no que l’original es del 2003, que ha anat sofrint modificacions, l’Alcalde mateix comenta que ho va descobrir i que no sabia que existia el conveni.

6. Assumptes d´urgència, si es el cas.

Apareixen dos assumptes d´urgència, en primer lloc una correcció al tractat amb diputació per a les denúncies  de trànsit i quotes, ja que s´insta a diputació  a poder sol·licitar  com fer el pagament i si es pot fer  fraccionat, en aquest cas la nostra resposta es sí.

Per un altre costat es comenta que APRUSA S.L ha demanat la devolució del aval que representa  un 10% del total tenint el 90% executat, ara mateix només queda la llum i per tant està  al 91%, el govern local insta de moment  a no fer front al tornament de l´aval, ja que encara no esta acabada l´obra ( no se si és exactament així). Nosaltres al final ens abstenim pel poc temps per mirar-nos  la informació

 

 

Preguntes:
1) Horts abandonats Ens hem assabentat  d’una proposta de L´Ajuntament de Rafelcolfer, en que els propietaris  d’horts abandonats,  cedeixen,  mitjançant un contracte, el seu hort a  persones sense feina o disposades a fer-se càrrec d’ells i mantenir-lo al menys net , actuant l´Ajuntament com intermediari.

 

 

– Podria l’Ajuntament de L’Alqueria seguir aquest exemple? El senyor alcalde ens comenta que fer d´intermediari, no està malament i que li sembla bé, Carmen pregunta si farà alguna cosa ja que és complicat que el propietari li cedisca  el terreny de manera gratuïta, la nostra resposta es que simplement es posar en contacte ambdues parts i el contacte i l´acord ja es farà entre ells.

 

 

2) Visibilitat: En relació amb l’encreuament entre el c/Esperança i el c/ Sant Pere,

– A – Al plenari passat ja comentarem el tema de l´aparcament del c/ esperança on  les senyals de prohibit aparcar encara esta),i li recordem que ens va comentar que es faria alguna cosa al respecte ha decidit que va a fer?  L’alcalde comenta que ja seu mirarà, que no havia fet res al respecte

 

-També va prendre nota per vore  si els contenidors del C/ Nou i Blasco Ibañez  es deurien de posar a la part on aparquen els cotxes per fer més transitable els dos carrers.  podem saber si ha decidit alguna cosa al respecte . Comenta que s’ho ha apunta per recordar-ho

 

3)Polígon industrial En la entrevista que el  Sr. Batlle va concedir al “Levante” el 13-10-11 vostè va dir “el polígon està acabat, falta la llum”
Polígon industrial: El plenari va concedir una prorroga de 10 mesos per acabar el polígon (i vostè va fer  responsable a Iberdrola de ret rasar l’acabament del polígon.
-¿quan s’acaba la prorroga, si no  s’ha acabat ja?
-¿I aquesta vegada qui és el responsable de que encara no estiga acabat?  La resposta del Govern Local a que encara no s´haja acabat definitivament el Polígon, és en aquest cas d´IBERDROLA que és el que te la potestat de posar la llum i acabar-lo, ara mateix es troba al 93% i només hi falta la llum

 
4) Polígon  industrial zona Sants de la Pedra-Quan pensa acabar els taulells de les voreres  i llevar els pals de la llum del mig  de les voreres?

-En relació al tancament i manteniment de parcel·les veiem que no s’està complint, per quina raó?  En aquest cas, es comenta que s’ho  apuntarà

 

5Cartell c/ 25 d’abril . A l’entrada del carrer pel creuament amb Màrtirs hi ha doble retolació amb ceràmica a la paret i amb un pal bilingüe que tapa el anterior.  La nostra proposta seria llevar la del pal  Es comenta que s´eliminarà la del pal
-Com a institució Valenciana que som ¿Hi havia o hi ha preparat algun acte per commemorar aquesta data
(tindrà la seua importància quan tenim un carrer dedicat a aquest dia) Es comenta que no, i que amb el pla d´ajust han tingut que reduir despeses, ja que han reduït també 30.000 euros en festes.

 

6)- Rodones entrada al poble per Piles .- Estan molt mal conservades. Les malveres estan apoderant-se de tota la redona.

Li correspon a l´Ajuntament? En aquest cas perquè no s´obliga a l´empresa al seu manteniment donem una imatge prou penosa.  Es comenta que ja s´ha posat en contacte en l´empresa corresponent i propietària per a que faja neteja en el temps.

 

7- Parada bus Oliva – Gandia. Actualment el bus d’Oliva no vol parar en L’Alqueria perquè no existeix parada oficial i poden ser denunciats per la G. Civil si ho fan.

La meua pregunta es, si es podria fer alguna cosa per no perdre el servei?  Ens comenta que si hi ha parada establida en ambdós costats , la nostra resposta es que si hi ha almenys deuria de haver un pal indicatiu per evitar problemes als conductors, es comenta que es va a rebre una subvenció per això.

Disminució horari bus Font

Aquesta disminució té alguna cosa a veure amb la subvenció que donen els ajuntaments  a l’empresa? Per al manteniment del servei  Es comenta que és complicat perquè si hi ha poca gent es redueix el servei, i si  és redueix el servei la gent deixa de anar, però ens comenta que des de la mancomunitat s´intenta establir un acord per agafar el tema dels autobusos comarcals, ja que prompte se’ls acaba la concessió

 

8-ECO-OCI

Aparcament Eco-oci . Durant els dies de Pasqua s’han utilitzat els horts propers a l’Eco-oci com  aparcament dels cotxes dels usuaris de l’Eco-oci. (No va ocórrer així el dia de San Vicent.)

Es pensa solucionar  aquest problema que es pot repetir tots els cap de setmana i pot acabar malament amb els propietaris  Respecte al tema es comenta que ningú s´ha queixat del tema i diu que ha parlat amb l´home de Pepa Izquierdo per tal de mirar la compra de l´hort i que si no vol que li aparquen dins que es pose algun tipus de pals o alguna cosa  que impedisca  l’entrada, dins del seu recinte, quan nosaltres li contestem que no hem de esperar a que ningú es queixe si no que s’acomplisca, ell diu que la gent ja ho sap que no és pot aparcar allí. .

Cal Normes d’ús i manteniment escrites per a coneixement dels usuaris.

 

8- Fonteta de Quaresma –

– Normes d’ús i manteniment escrites per a coneixement dels usuaris: Com que no hi ha poals per al fem recomanar que el baixen, deixen taules netes,….              . . .Supervisió  setmanal del manteniment per part dels treballadors de l’Ajuntament . .Accés legal impossible si està tancat l’Eco-oci.  Vostè ens va comunicar que parlaria el tema de l’accés tancat per la porta? Com ha quedat amb  el propietari?  Es comenta que s’intentarà posar contenidors per tal que la gent mantinga el lloc net, a més de posar cartells recordant la necessitat de mantenir-ho net. En el tema de la pujada a la Fonteta ens comenten el de sempre, esta l´accés al costat de l’Eco-Oci, que per molt que hi haja una cadena es passa i au, pel tema de la porta ens comenta que no pot fer res, perquè és un camí privat i que per molt que haja sigut zona de pas, pot decidir fer el que vulga. Carmen diu que la zona de darrere del Rabat on està la porta de pujada a la muntanyeta de St. Miquel abans estava oberta i tot el mon pujava per ahí, però que Maite s’ho va tancar i era el mateix.

 

 

9- Mancomunar serveis Com va anar l’entrevista alcaldessa /Castellanos. Encara s’està parlant en Governació

 

10- Agenda 21. Ha parlat amb la presidenta? Hi ha persones que per desgracia ja han faltat i el seu nom continua estant  inscrit .  No s´ha parlat encara de l´Agenda 21

 

12- Bicicletes públiques.  Hem observat que oliva esta plantejant-se aquest servei per ser deficitari, per a nosaltres l´empresa posa 12.000 euros, a canvi de que? Quants anys de concessió?. El manteniment i els possibles desperfectes els cobreix l´empresa o nosaltres? Es fa càrrec la empresa

 

 

13- Bar Camp de futbol i Centre Social. Qui assumeix despeses de llum i aigua si no hi ha comptador?

Respecte al bar del camp de futbol, si hi ha comptador intern i respecte al Centre Social, la persona que ho porta es fa càrrec de l´aigua i de la llum de tot segons el govern municipal.

 

14.-Ruta turística pel poble

Per la informació que ens ha arribat pensa fer-se una guia de ruta turística pel poble. En què consistirà?

Qui la gestionarà? No existeix una ruta turística com a tal, estan les rutes marcades amb els pals de fusta però no existeix ni es pensa fer cap ruta, de moment.

 

15.- Horari del funcionari cara al públic i secretària. Tenint les treballadores i treballadors de l’ajuntament un horari, pensem si no es podria algun dia obrir més prompte per donar servei almenys a la gent que entra a les 9 del matí i que d´una altra forma no te possibilitats. O obrir de vesprada algun dia per tal de que la gent que treballa de mati fora del poble tingués accés. Al real de Gandia ja s´està provant.  Ens comenta que el horari de secretaria es de 8 a 15 i es comenta que és va decidir  tancar l´atenció al públic perquè hi havia gent que anava a contar els problemes i a llegir el diari i que així tenia almenys a les tècniques fent feina  durant un temps.

16. –Fem

Si la Mancomunitat ha decidit rebaixar un 21% la Quota Ordinària que l’Alqueria tenia que pagar

-¿ Per què vostè en els seus pressupostos no ho ha fet?  Ens han rebaixat la quota de la mancomunitat, no han calculat de moment les despeses.

 

Per altra banda nosaltres assistirem a la reunió del consorci, hi ha possibilitats  de establir algun tipus de solució per no carregar tot el nou impost del consorci en els veïns?

El govern municipal ens comenta que si es vol fer que no es carrega als veïns es pot fer, carregant-ho a l’ajuntament, la nostra resposta es que si ha de ser així millor no.

 

17. ORDENANÇA  TAXES TAULES Segons el full informatiu Municipal la taxa de taules i cadires es cobra de l’ 1-3 al 30-4. Si l’Ajuntament ha recaptat 174€ en el 2.011 per eixa taxa i si en el 2.011 hi havia 9 bars fent un ús i aprofitament del domini públic

Es comenta que igual no és així, ja que normalment s´esperen a finalitzar festes per cobrir-ho tot ja que els distints bars li ho demanen.

-¿Podem saber si està fent-se complir l’ ordenança o pel contrari estan prenent-se decisions per damunt de les ordenances i del plenari?

 

18- MERCAT dissabtes

-Podem tindre accés al contracte – conveni – condició que hi ha amb el mercat que es fa els Dissabtes?

S´ha decidit eliminar, ja que no donava tants de diners i a més després s´havia de enviar a gent per netejar.

 

– Tenim entès que hi ha una persona encarregada de arreplegar els diners per l´ocupació de la via pública, canviant als municipals que fan aquesta funció els dijous. Per quina raó aquest canvi? I que sol traure l´ajuntament en xifres d´aquest mercat?

 

20)Tema de la subvenció del C.E. Conde

Ens ha arribat informació de que una de les quotes de la subvenció al C.E. Conde no ha sigut satisfeta, es cert?  A que es deu aquest tardança?

Ens comenten que ells no tenen l´obligació de pagar tots els mesos, recorden que són dels pobles que més reben subvencions i ens comenten que si sabem això es perquè la nostra font ve d’algun entrenador . Nosaltres li comentem que no, que sabem  que el mateix Conde els ha dit a alguns encarregats de pagar als arbrits, que ho adelanten de la seua butxaca i que després quan es reben els diners se’ls pagarà.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *