Moció contra la violència masclista.

L’Alqueria de la Comtessa
EN CARLES MORANT I PEIRÓ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL BLOC COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA. A L’EMPARA DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL I EL DECRET 2568/1986 D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCAL, PRESENTE AL PLA DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT
MOCIÓ
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Any rere any venim denunciant les dramàtiques conseqüències de la violència masclista i malgrat aquestes reiterades declaracions, lluny de minvar, va augmentant amb xifres que necessiten, molt més que una reflexió puntual i una adhesió nominal i que respongam, cada vegada que es produeixca un assassinat masclista, manifestant, des de L’Ajuntament, el nostre rebuig a aquest fet.
. Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que han de donar una resposta més ràpida i eficaç a aquesta xacra social. En aquest sentit, aquest Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
És per tot això que presentem al Ple les següents propostes:
1. Aquest Ajuntament dedicarà un sentit i dolorós record a la memòria de cada dona assassinada per violència de gènere i expressarà les seues condolences a les seues famílies i amistats, al temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquest tipus mitjançant un “bando” o altre mitjà municipal de comunicació, en el moment que es conega el tràgic fet .
2. Aquest Ajuntament ,així mateix, posarà la bandera a mitja asta o un crespó negre en senyal de dol.
3. Aquest Ajuntament es compromet a donar trasllat d’aquests acords a les associacions del poble així com es farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.
L’Alqueria de la Comtessa, a 12 de gener de 2018
Signat: Carles Morant i Peiró
Portaveu del Grup Compromís de L’Alqueria de la Comtessa

SR/. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALQUERIA DE LA COMTESSA.
Registre d’entrada: 15 – 1- 2018
Plenari : 25- 1- 2018
Votació: PP- SI , PSOE – SI , COMPROMÍS – SI APROVADA PER UNANIMITAT

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *